dissabte, 10 de març de 2012

Avecteatre recolza "València, Escena Indignada"


Els d'Avecteatre & Educació recolzem les idees del col·lectiu VEÍ i us les volem fer arribar per tal de difondre les ganes de canviar alguna cosa.

VALÈNCIA, ESCENA INDIGNADA (VEÍ)
QUÈ ÉS?

1.- D'acord amb el Manifest de presentació de la iniciativa, el Festival VEÍ és una resposta indignada als retalls que afecten les activitats culturals. La idea sorgeix a partir de la supressió per part de l'Ajuntament de València del Festival VEO, i es concep com un Festival alternatiu, reivindicatiu, de carrer i popular.

2.- L'Assemblea 15M de Ciutat Vella i Botànic es fa càrrec de la gestió del festival, comptant amb l'oferiment de col·laboració de persones i entitats que tenen experiència en la gestió d'esta classe d'esdeveniments. A més a més, l'Assemblea té la seua pròpia proposta escènica per a presentar-la en el festival.

3.- Desenvolupament: un cap de setmana complet, de divendres a diumenge, amb un mínim de 5 actuacions cada dia, que permetria mantindre el públic entretingut i sorprés entre dos i quatre hores, amb la possibilitat de triar la classe d'espectacle que més li interesse. Evidentment, si el nombre de propostes ho permet es pot allargar un altre cap de setmana. També cal comptar amb la possibilitat d'un Off VEÍ espontani, però sobre això no es pot especular ara perquè no se sap si es produirà o no.
Sembla raonable establir una duració aproximada per als espectacles de mitja hora, perquè puguen repetir-se al llarg d'una jornada. També es podran repetir en dies i/o emplaçaments diferents.

4.- L'escenari natural del Festival seria Ciutat Vella, més concretament Mercat, el Carme i Velluters. No obstant això, com la idea es va a traslladar a totes les Assemblees 15 M, si alguna es decidix a portar endavant la iniciativa en el seu barri, poble o universitat, els escenaris es multiplicarien. L'escenari natural hauria de ser el carrer però dependrà del tipus d'activitat, dels seus requeriments, és a dir, es podrà recórrer a sales independents, café-teatre, locals, pisos….sempre que hi haja disponibilitat, per a la qual cosa es realitzaran les gestions oportunes.

5.- Les dates triades se situen al voltant del primer cap de setmana de juny, és a dir, els dies 1, 2 i 3. D'aquesta manera gaudirem de bones condicions climatològiques alhora que deixem passar l'intens calendari d'activitats previstes fins al 15 de maig pel 15M i altres col·lectius.

6.- L'actitud amb què s'afronta l'organització del Festival és la FLEXIBILITAT, de manera que puguen tindre acollida totes les propostes encara que som conscients que per raons d'organització o per altres motius, en algun cas, caldrà rebutjar alguna inscripció. D'ací la menció d'un possible Off VEÍ.

7.- El plantejament econòmic és que el festival, en principi, siga gratuït PER A TOTHOM. L'Assemblea CViB entén per gratuïtat per a tothom que el desembossament en creativitat, temps i diners realitzats pels treballadors i treballadores de la cultura siga compensat per l’audiència en funció del plaer, emoció i/o interés que les obres els han produït. La compensació podrà ser material o moral i és voluntària, dependrà de cada cas, i així serà exposat en la publicitat del festival.

8.- Quant als continguts cal partir de la base que es tracta d'un festival nascut amb una finalitat reivindicativa de la cultura de qualitat i a l'abast de tothom, contra els retalls i contra les causes d'aquests, contra els seus efectes, com ara la desocupació, el tancament de sales, dissolució de companyies i grups i així, podem arribar fins on vullguem. No es tracta de supeditar-ho tot al missatge. És suficient una contextualització social de l'espectacle, on, quan i per què, encara que si es refereix a l'actual situació econòmica i política, molt millor.
El to popular, del carrer i de barri que se li vol donar al festival ens anima a plantejar com a línia de treball EL CARRER COM A ESPECTACLE. Un exemple: és notori que l'activitat de la prostitució que es desenvolupa a Velluters és un espectacle, en el sentit que és una cosa sabuda però no coneguda per la majoria, és a dir, se sap que existeix però no el que realment és i, per tant, mostrar-ho tal qual és té sentit (per tractar-se d'un tema sensible és inviable, segons hem pogut constatar). Un altre exemple podria ser dramatitzar un recorregut per solars abandonats i/o edificis ruïnosos, o qüestions significatives dels barris que es troben al carrer. Un altre exemple seria convertir en espectacle els aparadors de les botigues de luxe encara que no estiguen en el barri, el Tribunal de les Aigües, etc…

9.- Participants
El festival se sustenta sobre la participació de persones i grups del sector de les arts escèniques, amb vocació, experiència, coneixements i creativitat, professionals o no, i hi ha absoluta llibertat de creació tenint en compte el que s'ha dit fins a aquest punt. Junt amb aquests, creiem que cal intentar rescatar de l'anonimat a persones amb habilitats escèniques, musicals, o del tipus que siga, sempre que es puga exposar públicament, que viuen entre nosaltres i són perfectament desconeguts.

10.- L'Assemblea CViB assumeix, en tant que gestora del festival, les funcions de difondre la iniciativa en els mitjans adequats per tal d'aconseguir adhesions i participants, localitzar escenaris, locals o pisos que foren necessaris per a les actuacions, publicitar el festival, facilitar, en la mesura de les nostres possibilitats, materials, equips, llum, so, etc…, resoldre les qüestions burocràtiques que foren estrictament necessàries, organitzar la programació. La sol·licitud de permisos administratius dependrà que així ho sol·licite cada grup o artista individual o de les característiques de l'espectacle.

València, 2 de març del 2012