dilluns, 8 d’octubre de 2012

Europa creativa

Què voleu que us diga: "Com m'agradaria anar-me'n nord enllà..." com proposava Espriu. Hi ha massa coses que no entenem de l'avantprojecte de la nova llei LOMCE. No entenem en 1r lloc l'eliminació del Batxillerat d'Arts Escèniques, Dansa i Música. No entenem que es pretenga sol·lucionar els problemes tornant al passat. No entenem la suposada transparència del Ministeri per proposar esmenes ja que al resum de les aportacions rebudes, en el període de consulta, la part que reclama més presència de les arts al sistema educatiu ha quedat de la manera següent (sense comentaris):

Varias personas muestran su preocupación por la reducción de horas en asignaturas como la música, la filosofía o el arte, que se consideran muy importantes para el completo desarrollo de la persona; existen estudios que demuestran el valor formativo de la música y cómo ésta hace mejorar en otras áreas, la música y el arte deberían tener un peso mayor dado que sirven para trabajar aspectos como el trabajo colaborativo, la responsabilidad, el respeto y el trabajo; hay propuestas en contra y a favor de mantener la asignatura de religión. La lectura se debe fomentar a través de planes de lectura o bibliotecas.

Però sobretot, no entenem l'estratègia del Ministeri d'Educació en relació als projectes europeus:
  • Com anem a participar en aquests programes creatius europeus que ens donaran crèdits per a les nostres indústries culturals sino posem les bases perquè aquestes puguen existir?   
  • Com poden existir "culturalment" parlant si condemnem la formació artística i la foragitem de l'educació pública?
A continuació, us enllacem el projecte "Europa creativa" perquè els nostres estimats amics de les arts i els docents del ram pugam mirar nord enllà, obrir finestres, buscar partners i que no ens donem mai per vençuts.


"Europa Creativa" és el nou programa de la UE dedicada als sectors cultural i creatiu, proposat per la Comissió Europea el 23 de novembre de 2011. La proposta està actualment en discussió al Consell de Ministres de la UE i el Parlament Europeu.

Per què Europa Creativa?
Europa necessita invertir més en els sectors cultural i creatiu, ja que contribueixen de manera significativa al creixement econòmic, l'ocupació, la innovació i la cohesió social. Europa Creativa pretén salvaguardar i promoure la diversitat cultural i lingüística i enfortir la competitivitat dels sectors cultural i creatiu.

Androulla Vassiliou, Comissària d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, diu: "Els sectors culturals i creatius ofereixen un gran potencial per impulsar el creixement i l'ocupació a Europa. El finançament de la UE també està pensat per ajudar a milers d'artistes i professionals de la cultura a arribar a nous públics. Sense aquest suport, seria difícil o impossible per a ells introduir-se en nous mercats. "

Europa Creativa
· Ajuda als sectors culturals i creatius per aprofitar les oportunitats de la "era digital" i la globalització.
· Permet als sectors assolir el seu potencial, perquè puguen contribuir als objectius d'Europa 2020 per a un creixement sostenible, per a l’augment de l'ocupació i de la cohesió social dels ciutadans europeus.
· Obri noves oportunitats internacionals, mercats públics i construeix sobre l'èxit dels programes MEDIA i Cultura.

“Europa Creativa” és un valor afegit que farà la diferència:

  • Més fons per als artistes i professionals de la cultura per desenvolupar les seues habilitats i treballar a través de les fronteres.
  • Més fons per a activitats culturals transnacionals dins i fora de la UE.
  • Sistemes de suport adaptats a les necessitats específiques de l'audiovisual i dels sectors culturals a la UE.
  • Un accés més fàcil al finançament privat a través de garanties que podrien generar més de 1 € mil milions en préstecs.
  • Augmentar l’experiència bancària en els sectors cultural i creatiu.
  • Desenvolupar la competitivitat d'Europa en la cultura i el cinema salvaguardant alhora la diversitat cultural i lingüística.

“Europa Creativa” pretén proporcionar una gran quantitat d'oportunitats:
300.000 artistes i professionals de la cultura i del seu treball rebran fons per arribar a nous públics fora dels seus països d'origen.
Més de 1000 pel·lícules europees rebrien suport a la distribució, el que els permetrà ser vistes pel públic a tot Europa i més enllà, en plataformes tradicionals i digitals.
Milers d'organitzacions culturals i professionals d'Europa es beneficiarien de formació per adquirir noves habilitats i enfortir la seua capacitat per operar internacionalment.
2.500 cinemes europeus rebran ajuda financera que els permeta garantir que almenys el 50% de les pel·lícules que es mostren són europees.
Més de 5.500 llibres i altres obres literàries rebran suport per a la traducció, el que permetrà als lectors a gaudir-ne en la seua llengua materna.