dijous, 26 de juliol de 2012

Temes de les XV Jornades de dramatització

Algunes persones ens han demanat saber quins van ser els temes que tractàrem a cadascuna de les edicions de les "Jornades d'intercanvi d'experiències en didàctica de la dramatització". A l'enllaç trobareu els fitxers adjunts en els que us posem el resum de la premsa o el cartell de cada edició de les Jornades de Dramatització.

Fins a arribar a aquestes XV Jornades de Didàctica de la Dramatització amb les que tancàrem aquest cicle de formació, hem recorregut un llarg camí que ens ha portat a triar cada any un nou tema, un nou matís, un nou acostament a les possibilitats didàctiques de l'art dramàtic. Des de que començàrem definint la diferència entre teatre com a producte i el taller de dramatització-teatre com a procés, fins al teatre de l'oprimit de la darrere edició de 2010,  hem posat en pràctica moltes idees que han fet d'aquesta trobada anual un punt de referència per al professorat que vol incorporar les tècniques dramàtiques en la seua pràctica d'aula.

L'associació de professorat de dramatització-teatre AVECTEATRE ha estat una companyia inseparable des del començament per definir i portar a cap cadascuna d'aqueste quinze edicions:

I. Dramatització –"teatre per a fer" versus "teatre per a veure"Sagunt 1996
II. El teatre, l'art del col·lectiu. Sagunt 1997
III. Teatre de la imatge d'Augusto Boal. Sagunt 1998
IV. Improvisació teatral i pedagògica. Sagunt 1999
V. Els emissors als espais teatrals.  Sagunt 2000
VI. Dramatització: expressió corporal. Sagunt 2001 
VII. El llenguatge del gest. Sagunt 2002
VIII. Expressió corporal i dansa.  Sagunt 2003
IX. Està en crisi el teatre? Teatre i compromís social. L'Eliana 2004
X. La mirada del pallasso. L'Eliana 2005
XI. Festival de Teatre en l'Educació a l'Eliana. Creativitat i multillenguatges. L'Eliana 2006
XII. Teatre escolar: el teatre naix a partir de la pràctica. Puçol 2007
XIII. Teatre infantil. Canet d'En Berenguer 2008
XIV. Tot definint que entenem per teatre jove. Canet d'En Berenguer 2009
XV. De la pedagogia de l'oprimit al teatre de l'oprimit. De Freire a Boal. Canet d'En Berenguer 2010


NOTA: Durant 15 anys l'assessoria de l'Àmbit Lingüístic del CEFIRE de Sagunt en col·laboració amb els membres d'AVECTEARE va organitzar unes jornades d'intercanvi d'experiències de didàctica de la dramatització. Cada any, com hem vist, se seleccionava un tema i al voltant d'ell s'organitzava aquesta trobada de formació del professorat que s'estructurava de la manera següent:

- Conferència marc sobre el tema triat a càrrec d'una persona especialista.
- Tallers teòrico-pràctics específics d'alguns dels aspectes del tema objecte d'anàlisi.
- Espai d'intercanvi d'experiències en diferents formats que ha anat evolucionat al llarg dels temps, des de les "taules rodones" inicials fins als Petxakutxes de les darreres edicions.
- Espectacle relacionat amb el tema o actuació d'un narrador oral que portés a cap una estructura comunicativa semblant a la dels docents en espais socioeducatius (narració oral, one-man-show, performance, itinerari artístic urbà, conferència-espectacle, etc.).