dimarts, 20 de gener de 2009

Taller de dramtúrgia i direcció

LA MÀ DEL-A CUINER-A
(Taller-seminari sobre dramatúrgia i direcció per a teatre de joves en àmbits socio-educatius)

A qui va adreçat? A tots-es aquells-es que treballen amb joves (ESO, Batxillerat, associacions, grups de barri, cases de cultura...). Grup mínim 10 persones i un màxim de 20

Objectius:
- Nocions bàsiques de dramatúrgia (com enfocar la posada en escena d’un text dramàtic).
- Conceptes bàsics de direcció escènica.
- Posar en pràctica les bases teòriques.
- Adquisició d’eines per a la direcció escènica.

Durada: Entre 35 i 40 hores presencials des de febrer fins maig (ambdós inclosos)
Cada sessió tindrà una durada de tres hores. Hi haurà un seguiment on line de totes les sessions.
Les sessions es faran un dia a la setmana a triar entre dimarts o dimecres de 18:00 a 21:00 h. o de 17:30 a 20:30 h.

Desenvolupament del taller-seminari:
Aquest taller té una orientació bàsicament pràctica, si bé totes les pràctiques estaran basades en conceptes teòrics, en cada sessió es plantejaran treballs pràctics per tal de que els participants puguen desenvolupar i provar tot allò que vulguen realitzar amb els seus respectius grups de joves, sempre sota el tema que es treballe dins del taller.

Lloc de realització: Barri del botànic de València

Preu: 75 euros (tot inclòs)

Impartit per Domingo Chinchilla (confirmeu per telèfon 658776872) o per correu electrònic: domingochinchilla@hotmail.com