dimarts, 19 de juny de 2007

Cinema jove


Encara que incomprensiblement el Festival de Cinema Jove no compta amb una secció didàctica, ni amb cap tipus d'activitat específica per acostar el cinema als joves des de la formació, ens volem fer ressò d'aquest festival perquè considerem que el cinema és un recurs potentíssim per a la formació artística del públic del futur. En aquest sentit pensem que la Filmoteca Valenciana hauria de conduir activitats similars per desenvolupar la formació en narratives fílmiques que facen apareixer nous públics capaços d'estimar el nostre cinema i no desitjar sempre més del mateix. La diversitat i l'autenticitat de les cinematografies locals només podran subsistir amb una educació del gust que allunye els consumidors culturals de les estètiques preestablertes per les grans multinacionals.