dissabte, 17 de novembre de 2012

Altres escenaris per al teatre: Pluscuamperfectas

Si a les Jorandes de Teatre i Educació ens centràrem en analitzar les raons sociològiques i artístiques que han fet que apareguen altres formes de crear i mostrar teatralment, ara ens agradaria estar atents a les manifestacions artístiques que es reiventen i així fan renaixer el teatre. La gent de teatre que sap molt de crisis com l'au Fenix renaixerà sempre de les cendres.

Ací va la proposta de PLUSCUAMPERFECTAS qui es pot negar a anar al teatre: