dimarts, 13 de gener de 2009

Homenatge a teatral Joan Brossa

Sempre s'ha dit que muntar a Joan Brossaera molt difícil, pensem que després de veure aquesst vídeo sobre el muntatge que ha fet Carles Santo inspirant-se en la seua obra, pensem que arribareu a la mateixa conclusió que nosaltres MÉS QUE DIFÍCIL... COMPROMÉS. Els joves ho han entés i el nou teatre europeu va per ací: missatges poèticament compromesos, mescla absoluta de expressions artístiques, trànsit per totes les fronteres i límits, propostes colpidores que fan que l'espectador surta amb més dubtes, qualsevol espai és apropiat per perpetrar una acció teatral.